Proiect Cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.
Investeşte în oameni !
Axa prioritară 3. Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor. Domeniul major de intervenţie 3.1. Promovarea culturii antreprenoriale
Titlul proiectului: „START-UP în doi paşi – educaţie antreprenorială bazată pe inovare şi ajutor de minimis”. Contract: POSDRU/176/3.1./S/149776Ziua în care vei fi decis să acționezi
fără a mai căuta scuze, aceea este ziua startului care te va purta spre succes

* Proiectul START-UP se derulează la nivelul Regiunii de Dezvoltare Centru (județele Braşov, Alba, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu)
și al Regiunii de Dezvoltare Nord-Est (județele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui)
Perioada de implementare: 10 luni, februarie 2015 - decembrie 2015
Valoarea totala eligibila a proiectului: 6.861.536,00 lei
Valoarea asistenței financiare nerambursabile: 6.724.305,28 lei

400 persoane

beneficiază de informare şi orientare în carieră

400 persoane

beneficiază de formare profesională antreprenorială și managerială

48 idei

minim selectate, dintre care minim 24 din categoria de vârstă 18-25 de ani

48 întreprinderi

nou-create finanțate, cu minim 96 noi locuri de muncă

Obiectivele proiectului

Obiectivul general

Creșterea abilității persoanelor de a materializa idei de afaceri prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale. Proiectul își propune să răspundă presiunilor crescute de competitivitate ale unui mediu economic național și regional în schimbare, prin facilitarea și încurajarea creării de noi întreprinderi care să pătrundă în sectoare și domenii inovatoare și emergente de activitate.

Obiective specifice
1
Creșterea conștientizării și crearea unei atitudini pozitive față de cultura antreprenorială bazată pe inovare, prin activități specifice de promovare și de informare cu privire la dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale în cele două Regiuni de dezvoltare;
2
Creșterea capacității individuale de ocupare pe cont propriu a persoanelor peste 18 ani prin consiliere, formare profesionala, asistență și sprijin pentru inițierea afacerilor;
3
Creșterea capacității individuale de ocupare pe cont propriu a persoanelor peste 18 ani prin consiliere, formare profesionala, asistență și sprijin pentru inițierea afacerilor;

Principalele activități ale proiectului

Managementul proiectului
Activităţi de promovare şi publicitate a proiectului
Organizarea campaniei de informare a grupului țintă
Recrutarea, selecția şi înscrierea grupului țintă
Activităţi integrate cuprinzând consiliere, sprijin pentru iniţierea afacerilor, activităţi de asistenţă şi post-asistenţă în sprijinul iniţierii afacerilor şi a ocupării pe cont propriu
Activități de formare profesională în vederea dezvoltării şi consolidării competentelor antreprenoriale ale persoanelor cu vârsta peste 18 ani
Dezvoltarea schemelor de ajutoare şi stimulente pentru a sprijini demararea activităţilor unei afaceri, antreprenoriatul şi ocuparea pe cont propriu
Înființarea și dezvoltarea de întreprinderi în scopul ocupării pe cont propriu

Grupul țintă

Grupul țintă al proiectului

vizează un număr de 400 de persoane cu vârsta peste 18 ani din regiunile de dezvoltare Centru și Nord–Est, care doresc să inițieze o activitate independentă. Dintre acestea, cel puțin 200 sunt persoane aparținând categoriei de vârsta 18-25 ani, înmatriculați în învățământul superior.

Avantajele grupului țintă

  • - participarea in mod gratuit la cursurile de formare profesioanala privind dezvoltarea competentelor antreprenoriale;
  • - asistenta oferita pentru dezvoltarea de planuri de afaceri in vederea demararii de noi afaceri;
  • - acordarea unei subventii in valoare de 100 lei/participant pentru persoanele care finalizeaza cursul sus-mentionat;
  • - acordarea unui sprijin financiar pentru demararea de noi activitati economice in cazul planurilor de afaceri selectate in cadrul unui concurs de idei de afaceri;

Selecția și recrutarea grupului țintă

Înscrierile în grupul țintă al proiectului se desfășoară în perioada 30.03.2015 – 10.04.2015 conform procedurii de înscriere

Rezultate estimate

400
Informarea şi orientarea în carieră a 400 persoane
400
Formarea profesională pentru 400 persoane în vederea obținerii de competențe antreprenoriale și manageriale

Consolidarea capacității de sprijin și inițiere a afacerilor
48
Selectarea a minimum 48 de idei de afaceri din cele doua Regiuni de dezvoltare vizate de proiect, dintre care minimum 24 aparținând categoriei de vârstă 18-25 de ani;
48
Finanțarea a 48 întreprinderi nou-create și crearea de locuri de muncă (minim 96 noi locuri de muncă), prin implementarea unei scheme de ajutoare și stimulente pentru demararea afacerilor.

Informații suplimentare

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Pentru informatii suplimentare privind finantarile din Fondul Social European in Romania, va invitam sa vizitati www.fseromania.ro.

Contact