Proiect Cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.
Investeşte în oameni !
Axa prioritară 3. Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor. Domeniul major de intervenţie 3.1. Promovarea culturii antreprenoriale
Titlul proiectului: „START-UP în doi paşi – educaţie antreprenorială bazată pe inovare şi ajutor de minimis”. Contract: POSDRU/176/3.1./S/149776

Cursuri

Informații suplimentare

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Pentru informatii suplimentare privind finantarile din Fondul Social European in Romania, va invitam sa vizitati www.fseromania.ro.

Contact