Proiect Cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.
Investeşte în oameni !
Axa prioritară 3. Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor. Domeniul major de intervenţie 3.1. Promovarea culturii antreprenoriale
Titlul proiectului: „START-UP în doi paşi – educaţie antreprenorială bazată pe inovare şi ajutor de minimis”. Contract: POSDRU/176/3.1./S/149776

Sprijin financiar

Sprijinul financiar va fi acordat in conformitate cu schema de ajutor de minimis denumita „Sprijin pentru antreprenori”, aferenta Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU 2007-2013), Axa Prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”, Domeniul Major de interventie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”.

Schema de finanțare

Schema de minimis se aplica pentru intreprinderi create de persoane cu varsta mai mare de 18 ani, care doresc sa initieze o activitate independenta, pe baza unui plan de afaceri in unul din domeniile:

 • Turism si ecoturism
 • Textile si pielarie
 • Lemn si mobila
 • Industrii creative
  advertising; arhitectura; arte si antichitati; mestesuguri; design; moda; film, video si fotografie; software, jocuri si publishing electronic; muzica si performing arts; publishing; televiziune si radio.
 • Industria auto si componente
 • Tehnologia informatiilor si comunicatiilor
 • Sanatate si produse farmaceutice
 • Energie si management de mediu
 • Bioeconomie (silvicultura, agricultura), biofarmaceutica si biotehnologii
  Nu se vor acorda ajutoare in domeniul agriculturii pentru productia primara de produse agricole

Schema de minimis nu se aplica pentru:

 • ajutoarele acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele pescuitului si acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de acvacultura, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 17/21.01.2000
 • ajutoarele acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate in Anexa 1 a Tratatului CE
 • ajutoarele acordate intreprinderilor care-si desfasoara activitatea in sectorul transformarii si comercializarii produselor agricole, prevazute in Anexa nr. 1 a Tratatului CE, in urmatoarele cazuri:
  - atunci cand valoarea ajutorului este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii produselor in cauza achizitionate de la producatorii primari sau introduse pe piata de intreprinderile in cauza;
  - atunci cand ajutorul este conditionat de transferarea lui partiala sau integrala catre producatori primari.
 • ajutoarele destinate activitatilor legate de export catre tari terte sau catre state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantitatile exportate, ajutoarele destinate infiintarii si functionarii unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export
 • ajutoarele subordonate folosirii marfurilor nationale in locul celor importate
 • ajutoarele pentru achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri
48

Se va acorda sprijin financiar pentru 48 intreprinderi nou create in cadrul proiectului „START-UP în doi paşi – educaţie antreprenorială bazată pe inovare şi ajutor de minimis”, ID proiect 149776, in urma organizarii concursului de planuri de afaceri.

Informații suplimentare

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Pentru informatii suplimentare privind finantarile din Fondul Social European in Romania, va invitam sa vizitati www.fseromania.ro.

Contact